Bestyrelse

BESTYRELSE

RVT drives af en frivillig bestyrelse og frivillige trænere. Klubbens øverste myndighed er den årlige generalforsamling der afholdes i februar måned.

Trine Staalø - formand og konstitueret kasserer

Jeg er longefører i klubben og ejer hestene Charlie og Parko.

Betina Poulsen

Jeg er mor til en af klubbens voltigeringsudøvere.

Niels Eilersen - Holdsport-ansvarlig

Jeg er far til en af klubbens voltigeringsudøvere.

Birgitte Weber - kontakt til DRF og Roskilde Kommune

Jeg er mor til en af klubbens voltigeringsudøvere.

Linda Faurholdt Maiboe - sekretær

Jeg er mor til en af klubbens voltigerings udøvere.

Anja Nabe - suppleant

Jeg er mor til en af klubbens voltigerings udøvere.