Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 26. februar 2019 kl. 19 på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020
 5. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag er modtaget
 6. Valg til bestyrelse:
 • Formand
 • 2 bestyrelsesmedlemmer (Birgitte og Bettina ønsker ikke genvalg)
 • Revisor
 • Revisorsuppleant
 • Valg af 2 suppleanter
 1. Eventuelt